Archive for maj, 2013

29 maja, 2013

Poziv k akciji – Blockupy Frankfurt!

blockupyfrankfurt2013

Upor v srcu evropskega kriznega režima – 31. maj in 1. junij 2013

Blockupy ponovno poziva k evropskim dnevom protestov proti kriznemu režimu Evropske unije v Frankfurtu na Maini. 31. maja in 1. junija želimo ponesti upor proti politiki revščine nemške vlade in Trojke – ki jo sestavljajo ECB, Evropska komisija in Mednarodni denarni sklad – v enega od centrov vodenja evropske krize: na sedež Evropske centralne banke (ECB) in mnogih nemških bank in korporacij – profiterjev takšne politike.

Programi varčevanja in privatizacije, ki so bili vsiljeni južnim državam sveta že pred desetletji, zdaj prihajajo v Evropo. Nemška Agenda 2010 je bila samo arhetip tega, kar se trenutno posebej v južni Evropi uveljavlja na še bolj dramatičen način. Če se ne bomo branili, se bo to siromašenje še bolj povečevalo – tudi tu, v središču Evrope, se nadaljujejo rezi v socialne in demokratične pravice.  Ti ukrepi bodo zagotovili bogato izplačilo predvidenih donosov finančnih naložb, medtem ko naj bi “gospodarsko konkurenčnost” Nemčije in (osrednje) Evrope na kapitalističnem svetovnem trgu vzpodbudili s pomočjo nižanja stroškov in prekerizacijo dela.

Skupaj z ljudmi iz južne Evrope pravimo:”Ne dolgujemo, ne bomo plačali!” in se upiramo  rehabilitaciji kapitalizma na plečih tako delavcev kot  brezposelnih, upokojencev, priseljencev in mladih. Zavračamo kakršno koli sodelovanje z nemško politiko “reševanja” krize, ki nima zgolj katastrofalnih posledic za prebivalce južne Evrope, ampak tudi tu, kjer se socialna neenakost neprestano nadaljuje. Zato se borimo tudi proti nenehnemu slabšanju življenjskih in delovnih pogojev, ki je v teku in ki bo v bližnji prihodnosti še bolj drastično. Poleg tega so njeni učinki neenakomerno porazdeljeni glede na spol in s tem povečujejo neenakopravnost spolov. Pobude proti zvišanju najemnin, siromašenju lokalnih skupnosti, sistemskemu nadlegovanju brezposlenih, deportacijam priseljencev,  prisilnemu bivanju v begunskih centrih sprejemamo kot del nas samih.

Vedno znova se pojavljajo poskusi, da bi nas razdelili s trditvami kot “Grčiji smo plačali že dovolj”. Ukrepi niso rešili nobenega Grka, zagotovljen je bil samo donos za banke in korporacije. Zavračamo vse poskuse ščuvanja zaposlenih, brezposelnih in prekernih delavcev v Grčiji in Nemčiji, Italiji, na Portugalskem ali v kateri koli drugi državi drugega proti drugemu z uporabo takšnih nacionalističnih sloganov. Posebej se borimo proti (neo) fašističnim tendencam, pohodom in dogodkom. Nasprotujemo tudi vsaki obliki reakcionarne ali rasistične interpretacije krize, naj ta prihaja z “vrha ali z dna”, ne glede na to ali je usmerjena proti Židom, muslimanom ali Romom.

Smo del mednarodnih gibanj, ki se že več let zoperstavljajo napadu na naša življenja in našo prihodnost, borimo se za socialne pravice in alternative, ustvarjamo nove oblike organizacije  in solidarnostnega gospodarstva. Upiramo se avtoritarnemu izvajanju varčevalnih ukrepov, ki so v očitnem nasprotju z demokratičnimi načeli, in se zavzemamo za demokratizacijo vsakega aspekta življenja. Nasprotujemo vsiljevanju gospodarskih interesov preko vojn in orožja. Ne sprejemamo kapitalističnega gospodarskega modela, ki temelji na globalnem izkoriščanju, neizbežno povzroča revščino in socialno nepravičnost in sistematično uničuje naravo.

Naše proteste, našo državljansko neposlušnost in upor bomo prenesli v domovanje tistih, ki kujejo zaslužek na račun evropskega kriznega režima v Frankfurt na Maini. Ne bomo dovolili, da nas ustrahujejo ne policija ne sodna represija, ki se izvaja po celem svetu nad gibanji mnogih držav vključno z nami, temveč bomo odreagirali v mednarodni solidarnosti.

Svojo solidarnost izvajajmo proti politiki varčevalnega terorja! Naj bo jasno: ne bomo dovolili, da se kriza neprestano prenaša na ramena zaposlenih, brezposlenih, upokojencev, prekercev, študentov, beguncev in mnogih drugih – ne tu ne drugod. Dnevi protestov v Frankfurtu se tako povezujejo z lanskimi globalnimi protesti, spomladanskim protestom v Bruslju in drugod, prav tako pa tudi z gibanjem za Alter Summit v Atenah poleti 2013.

Demonstrirali bom proti politiki nemške vlade in veliki štiristrankarski koaliciji, proti politki ECB, Evropske komisije in IMF. Zablokirali bomo ECB. Zasedli bomo javne trge v gospodarski in finančni metropoli Frankfurt – mi smo Blockupy!

Demonstrirali bom proti politiki nemške vlade in veliki štiristrankarski koaliciji, proti politki ECB, Evropske komisije in IMF. Zablokirali bomo ECB. Zasedli bomo javne trge v gospodarski in finančni metropoli Frankfurt – mi smo Blockupy!
http://blockupy-frankfurt.org/en/call-for-action/

Več o Blockupy v Power Point prezentaciji:

https://skydrive.live.com/view.aspx?Bsrc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&resid=680B3138EE3D9574!122&cid=680b3138ee3d9574&app=PowerPoint&authkey=!AnnsXgZhGwmWlq0

*Blockupy je vsenemška zveza, v kateri sodelujejo številne skupine in posamični aktivisti. Dejavni smo v različnih družbenih in političnih skupnostih in usmeritvah. Trenutno sodelujejo: aktivisti Attac, sindikati, protirasistične zveze, stranke kot “Die Linke”, aktivisti Occupy, iniciative brezposlenih, študentske skupine, North-South, mirovniške in ekološke iniciative, the leftyouth [‘solid], the green youth, tako kot tudi radikalna levičarska združenja Interventionist Left in Ums Ganze!-Alliance.

28 maja, 2013

Ljudstvo proti Trojki: mednarodni protesti 1. junija

1junijtrojka-SLO-VERDANA

Manifest Marea ciudadana

Ljudstvo proti Trojki: mednarodne demonstracije 1. junija

Evropski val proti rezom in za resnično demokracijo

Brutalni in nečloveški varčevalni ukrepi, ki jih vsiljuje zloglasna Trojka (Evropska centralna banka, Mednarodni denarni sklad in Evropska komisija) s sodelovanjem evropskih nacionalnih vlad, povzročajo največjo krizo demokracije v zadnjih desetletjih. Milijoni ljudi so obsojeni na brezposelnost, revščino in celo smrt zaradi nelegitimnega in neizplačljivega dolga. Ta dolg je večinoma privaten dolg do bank, korporacij in finančnih inštitucij. Evropsko reševanje bank, ki ga podpirajo in zanj garantirajo države, ponovno privatizira dobiček in prenaša izgube na celotno družbo, medtem ko v zameno zahteva krvave reze.

Pod pretvezo dolžniške krize so spremenili Ustavo (čl. 135.3), ne da bi prisluhnili zahtevi, ki smo jo izrazili na referendumu, temveč so nam vsilili uničenje javnih storitev kot so zdravstvo in izobraževanje, ki ju s kršenjem socialnih in delavskih pravic, izborjenih v zadnjih desetletjih, razprodajajo privatnemu sektorju kot “poslovno priložnost”. To v prizadetih državah povzroča, da tisoči družin izgubljajo dom in dnevni zaslužek.

Vedno bolj zabrisane meje med javnim in privatnim spodbujajo korupcijo, ki zastruplja našo družbo in sprevrača politiko kot nenadomestljivo orodje za državljansko delovanje. Cilj privatizacije je ropanje, koncentracija bogastva in poglabljanje neoliberalnih reform.

Tako pri memorandumih, ki jih je Trojka vsilila Grčiji, Irski, Portugalski ali Cipru, kot pri reševanju bank v primeru Španije gre za splošni prenos javnega denarja na finančne inštitucije na račun izgube osnovnih pravic, splošnega siromašenja prebivalstva in naraščajoče socialne neenakosti v Evropi.

Vemo, da je navzdržen razvojni model preteklih desetletij, ki je temeljil na visoki potrošnji energetskih virov in surovin, prišel do svojega konca. Soočeni z nezadržno rastjo finančnega in špekulativnega gospodarstva, potrebujemo spremembo smeri – ne reševanja bank, temveč reševanje ljudi, prihodnjih generacij in našega planeta.

Ta sprememba smeri se mora začeti z demokratizacijo Evrope, ki naj temelji na državljanih, tako da bodo pravice posameznikov lahko demokratično prevladale nad pohlepom trgov, finančnih inštitucij in velikih multinacionalk.

Ob drugi obletnici 15M, političnega zavedanja državljanov, ki se je iz tega rodilo, in rojstva novih družbenih gibanj, ki gradijo alternative neoliberalnim politikam preko skupščin, protestnih valov in platform… se zavedamo, da naš boj zahteva mednarodno združevanje državljanov iz vseh prizadetih držav.

V Evropi so se različne skupine iz Španije, Francije, Italije, Grčije, Cipra, Irske, Anglije, Škotske, Nemčije in Slovenije srečale 26. aprila v Lizboni na povabilo portugalskega gibanja “Que se Lixe a Troika”. Pozivamo k decentraliziranim demonstracijam 1. junija 2013 proti varčevalnim ukrepom pod geslom “Združeno ljudstvo proti Trojki”.

To je začetek decentraliziranega, vključujočega in participativnega procesa. Graditi želimo skupaj z združenimi močmi in mednarodnimi protestnimi akcijami proti Trojki. Pozivamo vse ljudi – s stranko ali brez nje, z ali brez dela, z ali brez upanja, da se pridružijo temu predlogu
1. junija. Pozivamo vse politične organizacije, družbena gibanja, sindikate, stranke, skupine, neformalne skupine, da se pridružijo temu mednarodnemu dnevu akcije. Svoje sodelovanje širimo tako doma kot mednarodno, saj se zavedamo, da lahko samo vsi naši glasovi skupaj zaustavijo nove valove varčevalnih rezov, ki se pripravljajo. Ljudstva Evrope so pokazala, da niso pripravljena prenašati še več nesmiselnega žtvovanja. Čas je, da pokažemo svojo sposobnost pri koordiniranju boja za drugačno Evropo, Evropo ljudi.

Od severa do juga, od vzhoda do zahoda
preplavimo ulice Evrope proti Trojki.
Za demokracijo, svobodo in socialne pravice.

Uprimo se finančnemu udaru. Ne dolgujemo, ne bomo plačali.

Obstajajo alternative. Obstajajo rešitve:
– za socialno in okoljsko pravičnost
– za tranparentnost in participativno demokracijo
– za zaščito javnih storitev za vse
– za državljansko revizijo dolga, proti nelegitimnemu dolgu

 

 

1junij-mapa

Trenutni seznam krajev, kjer bodo 1. junija potekali mednarodni protesti :

Aveiro: https://www.facebook.com/events/374627072658648/?ref=3
Barcelona: http://23flluitesalcarrer.wordpress.com/
Barcelos: https://www.facebook.com/events/175704575921678/
Beja: https://www.facebook.com/events/629586177069041/?fref=ts
Braga: https://www.facebook.com/events/640425115974132/?ref=22
Coimbra: https://www.facebook.com/events/577118495653081/
Den Haag: https://www.facebook.com/events/445054518919836/?ref=3
Dublin: https://www.facebook.com/events/339616806166266/
Faro: https://www.facebook.com/events/412738795492184/?ref=22
Firenze: florença: https://www.facebook.com/events/464530163634485/?ref=14
Frankfurt: https://www.facebook.com/events/491819860871669/?ref=3
Funchal: https://www.facebook.com/events/101264796747138/
Galiza: https://www.facebook.com/events/169180479912272/
Greece: http://goo.gl/TTXgx
Guimarães: https://www.facebook.com/events/379976648788354/?ref=22
Italy: http://www.rivieraoggi.it/2013/05/08/165378/1-giugno-cittadini-europei-in-strada-contro-lausterita-peoples-united-against-the-troika/
Lisboa: https://www.facebook.com/events/457869240969459/?ref=22
London: https://www.facebook.com/PeopleUnitedUK
Loulé: https://www.facebook.com/events/186170791535152/?ref=3
Madrid: https://www.facebook.com/events/156092877899658/
Marea Ciudadana: https://www.facebook.com/events/602461973098662/
Marinha Grande: https://www.facebook.com/events/645399422152589/?ref=22
Ourense: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=191678134318910&set=a.142409719245752.31583.141938349292889&type=1&theater
Paris: https://www.facebook.com/events/304900976308010
Pavia: Pavia: http://gablit.com/beta/#!/e-518a7b14ad4869543e3e3100-&segment=overview&zoom=12&lat=45.194474701032284&lng=9.213954925537168&st=00:00&et=23:59&sd=0&ed=7
Portimão: https://www.facebook.com/events/197534700370116
Porto: https://www.facebook.com/events/154066411432778/?ref=22
Santarém: https://www.facebook.com/events/105681862971138/?ref=22
Setúbal: https://www.facebook.com/events/602770603066509/?ref=22
Torino: turim: http://allevents.in/events/1°-GIUGNO-RIBELLIONE-INTERNAZIONALE-“Peoples-United-Against-the-Troika”/393378557442966
Vila Real: https://www.facebook.com/events/587972051235979/?ref=22
Viseu: https://www.facebook.com/events/516829911685809/?ref=22
Wall Street: https://www.facebook.com/events/314432145348912/?ref=22
Wien: https://www.facebook.com/events/576169689083246

Zagreb: http://www.facebook.com/events/129320980599541/
——————-

28 maja, 2013

Balkan Anarchist Bookfair 2013 – Protest action in Ljubljana

bab2013-1a

 

The assembly of the participants of the Balkan Anarchist Bookfair 2013 (that was taking place in Ljubljana/Slovenia 24 – 26 May 2013) decided to use the opportunity and make a political intervention in the city.

The Statement from the action:
http://www.a-federacija.org/2013/05/26/we-are-their-crisis-for-a-transnational-struggle-against-capitalism-and-repression/

All infos about the Balkan Anarchist Bookfair 2013:
http://www.a-federacija.org/bab2013/

WE ARE THEIR CRISIS — for a transnational struggle against capitalism and repression!

We, the participants of the Balkan Anarchist Bookfair in Ljubljana, are taking to the streets today in order to express our common rejection of capitalism and repression. We are an international community of anarchists and anti-authoritarians, engaged in struggles against the regime of capitalist exploitation, austerity measures, the rise of nationalism and fascism and state repression.

The global crisis of capitalism has completely discredited the dogma that capitalism and liberal democracy can provide for the well-being of all. As anarchists and anti-authoritarians, we reject austerity measures and authoritarian crisis management as a solution to the crisis. We understand austerity measures as a path towards a Europe of generalized poverty. We also reject nationalist populism and fascism as responses to the social crisis that the austerity measures are causing. The only solution to the crisis can be the destruction of capitalism and the state and the continuous construction of new social relations, free of all forms of exploitation and domination. Building a new world in the shell of the old!

In the time of the crisis and intensified social conflicts, state repression is becoming increasingly brutal and police is transforming more and more into a paramilitary force, serving the interests of political and economic elites. Basic rights of all those who resist capitalist expropriation of our lives are being continuously suspended. We stand in solidarity with all political prisoners and subjects of repression. We strongly reject the criminalization of widespread revolts. No justice, no peace, fuck the police!

We invite everyone who is interested to take part in the common struggle:

Let’s kick capitalism while it’s down!

General assembly of the Balkan Anarchist Bookfair 2013

Ljubljana, 25. May 2013

Photos and video of protest action in Ljubljana:

bab2013-1

bab2013-3

bab2013-2