Call for a European Open Borders Caravan/Poziv na evropsko Karavano odprtih meja

open borders caravan

Make Europe, open borders!
Call for a European Open Borders Caravan
——————————————————————————
(EN)

Since past weeks a two-fold scene has been catching general attention and will mark the history of Europe. On the one hand, police or even army on EU borders are either violently and aggressively pushing back migrants and their children, that are fleeing away from poverty and wars (that often Western countries have caused or encouraged), or are trying to subject them to authoritarian registration procedures, while aiming to deny them rights allowing full and free life. On the other hand incredible persistence and courage of refugees and migrants driven by desire for freedom and great, self-organized response of grass-roots solidarity expressing that Refugees are welcomed, shape new reality on EU borders, suspending in practice the Schengen rule and Dublin Regulation, border regime often named fortress Europe.

The images that dominate the media are those of migrants in humanitarian need, while they are above all fighting for freedom of movement, resisting the border regimes, and practicing disobedience of the laws that exclude and criminalize them. On their journey to freedom and dignified life they reject to be dumped and forgotten in various detention facilities and remote refugees camps, to become permanently undocumented and illegal subjects trapped in buffer zones. They build and defend social ties and networks, that give power to cross borders and power to get inserted into societies of destination while the state is trying to individualize and isolate them. To stop such movement driven by aspiration for freedom and dignified life, national and European ruling classes are raising fences and walls on the borders, deploying massively police and military, criminalizing solidarity, suspending the rights of refugees and citizens, introducing police state. The attack on freedom of movement affects all the people living in Europe, both EU and non-EU citizens. While the attempts to stop or filter the arrival of refugees and migrants lead to violence and suffering, there are ongoing debates in several EU countries to introduce new obstacles to the freedom of movement of the same EU citizens consolidating growing inequalities and exclusion resulting from dictatorship of austerity.

It is now the time to act, supporting the movement of refugees, fighting the Europe of technocrats and austerity, and the growing of nationalism and fascism in all the European countries. It is now the time to demand a Europe without borders, of social rights, equality and dignity. For those reasons citizens should stand side by side with refugees and migrants that are neither victims nor villains, but rebels and fighters. It is time to show concrete support for the liberation struggle of refugees and migrants regardless their country of origin. Thus we believe that we must do whatever is in our power to open the borders, to construct paths, corridors and passages. For this reason we call for transnational caravan for open borders.

We are calling on all activists, collectives, affinity groups, migrant solidarity initiatives and citizens in the region and all over Europe to join the Open Borders Caravan, starting in Ljubljana on the 26th of September at 10 am, and going to the border at which migrants will be struggling for freedom of movement (depending on where the migrants will be stopped by the police or military), to build solidarity with refugees and migrants and act together for an opening of the borders.

We also invite everyone to come to Ljubljana one day before, on September 25th, to participate at festival and demonstration for open borders for everyone.

Let’s build the European Open Borders Caravan showing that Europe can be a land of rights and dignity for all despite European Institutions’ hypocrisy and xenophobic propaganda. Against EU and governments policies, fences, Frontex, deportations and quotas of relocation, our common action wants to open authorized paths for everybody’s safe arrival to desired destinations, full citizenship for all and the end of the Dublin Regulation.

Join us for this cause!

Nothing can stop the will to live and the desire for freedom!
Let’s support all together refugees and migrants!
Because their fight is our fight and their future is our future!

FB page: https://www.facebook.com/openborderscaravan

(SLO)

Oblikujmo Evropo, odprimo meje!
Poziv na evropsko Karavano odprtih meja

—————————————————————–

V zadnjih tednih zbujata splošno pozornost dva različna prizora, ki bosta nepreklicno zaznamovala zgodovino Evrope. Na eni strani vidimo policijo ali celo vojsko na mejah EU, ki nasilno odrivata migrante/ke ter njihove otroke (medtem ko bežijo iz revščine in vojn, ki so jih v veliki meri bodisi povzročile bodisi spodbujale zahodne države) ali pa jih podrejata avtoritarnim registracijskim postopkom, katerih namen je odvzem njihovih pravic do polnega in svobodnega življenja. Na drugi strani pa neverjetna vztrajnost in pogum beguncev/k ter migrantov/k, ki jih vodi želja po svobodi in izjemen samoorganiziran odgovor samonikle solidarnosti, ki izraža dobrodošlico beguncem, oblikujejo novo realnost na mejah EU, realnost suspendiranih šengenskih postopkov in Dublinske uredbe, ki skupaj tvorijo mejni režim, poimenovan tudi trdnjava Evropa.

V medijih prevladujejo podobe migrantov/k v humanitarni stiski. Vendar pa jih moramo videti predvsem kot borce in borke za svobodo gibanja, ki se upirajo mejnim režimom in prakticirajo nepokorščino do zakonov, ki jih izključujejo in kriminalizirajo. Na svoji poti v svobodo in dostojanstveno življenje zavračajo, da bi jih odvrgli v razne centre za tujce ali odmaknjena begunska taborišča, da bi postali pozabljeni, trajno nedokumentirani in ilegalizirani ljudje, ujeti v sivih conah na obrobjih. Ti ljudje gradijo in branijo družbene vezi ter mreže, ki jim vlivajo moč za prečkanje mej in vključevanje v družbe, v katere so namenjeni, medtem ko jih skušajo oblasti individualizirati in osamiti. Da bi zaustavili to gibanje, ki ga poganja želja po svobodi in dostojanstvenem življenju, so nacionalni in evropski vladajoči razredi začeli na mejah graditi ograje in zidove, ob njih množično razvrščati policijo in vojsko, kriminalizirati solidarnost, ukinjati pravice beguncev/k in državljanov/k, uvajati policijsko državo. Napad na svobodo gibanja zadeva vse, ki živimo v Evropi, tako državljane/ke EU kot državljane/ke drugih držav. Medtem ko prizadevanja za ustavitev prihoda beguncev/k ter migrantov/k in njihovo ločevanje sprožajo nasilje in trpljenje, se v številnih državah EU odvijajo razprave o vpeljavi novih ovir svobodi gibanja tudi za državljane/ke EU, ki bodo konsolidirale naraščajoče neenakosti in izključevanje, ki so rezultat diktature varčevanja.

Zdaj je čas za ukrepanje, za podporo gibanjem beguncev/k, za boj proti Evropi tehnokratov in politik varčevanja, naraščajočim nacionalizmom in fašizmom povsod po Evropi. Zdaj je čas, da zahtevamo Evropo brez meja, Evropo socialnih pravic, enakosti in dostojanstva. Zato morajo državljani in državljanke EU stopiti ob bok beguncem/kam in migrantom/kam, ki niso ne žrtve ne hudodelci,temveč uporniki/ce in borci/ke. Čas je, da pokažemo konkretno podporo osvobodilnemu gibanju vseh beguncev/k in migrantov/k, ne glede na to, iz katere države prihajajo. Prepričani smo, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, za odprtje mej, izgradnjo poti, koridorjev in prehodov. S tem razlogom vas pozivamo na transnacionalno Karavano za odprte meje.

Vse aktiviste/ke, kolektive, afinitetne skupine, solidarnostne pobude z migranti/kami ter državljane in državljanke v regiji in drugod po Evropi pozivamo, da se pridružijo Karavani odprtih mej, ki bo odšla iz Ljubljane 26. septembra ob 10. uri proti meji, na kateri se migranti/ke borijo za svobodo gibanja (odvisno, kje bo migrante/ke takrat ustavila policija ali vojska). Zgradili bomo solidarnost z begunci/kami in migranti/kami ter skupaj delovali za odprtje mej. Prav tako vabimo vse, da se nam pridružijo v Ljubljani dan prej, 25. septembra, na festivalu Odprte meje za vse, ki se bo začel na Prešernovem trgu ob 17h.

Sestavimo Karavano odprtih mej Evrope in pokažimo, da je Evropa lahko dežela pravic in dostojanstva za vse, ne glede na hipokrizijo evropskih institucij in ksenofobno propagando. Zoperstavimo se politikam nacionalnih in evropskih vlad, ograjam, Frontexu, deportacijam in relokacijskim kvotam. Naša skupna akcija naj odpre poti, po katerih bo vsakdo varno prispel do želenega cilja. Zahtevajmo polnopravno državljanstvo za vse in ukinitev Dublinske odredbe.

Pridružite se nam!

Nič ne more ustaviti volje do življenja in želje po svobodi!

Skupaj podprimo begunce/ke in migrante/ke!

Njihov boj je naš boj, njihova prihodnost je naša prihodnost!

FB stran: https://www.facebook.com/openborderscaravan

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: