Poročila ekip s terena/Report of groups from terrain, 27.10.2015 #RefugeeSlo

POROČILA S TERENA / 27. 10.
– Reports from the field / English below –

+++++ ‪#‎Rigonce‬ +++++

Stanje je nekoliko boljše kot prejšnje dni in noči, več je prostovoljcev in materiala – UNHCR je zagotovil deke, nemška ekipa obleke, No Borders kuhinja odlično deluje. Policija in vojska bolje sodelujeta s prostovoljci, pri deljenju hrane in čaja pomagajo vzpostaviti distribucijo, tako da zadeva teče bolj sistematično. Načeloma pa sta situacija in dostopnost do ljudi odvisna od vodje policije na terenu; nočna izmena ni komplicira in prostovoljci so lahko brez večjih težav prosto gibali med ljudmi.

Prostovoljci so lahko neovirano delovali med ljudmi, ki jim predvsem manjkajo informacije o tem, kje so, kdaj in kam bodo odšli. Stanje v kampu je daleč od idealnega – vlaga in mraz izčrpujeta ljudi, travnik je v tem času postal blatno smetišče, dim od zažgane plastika tudi naredi svoje. Zdravniške oskrbe ni, nismo mogli doseči niti, da bi po moškega z zlomljeno nogo prišel rešilec, ampak je 2 uri slonel na ograji. Nekatere mame z bolnimi dojenčki smo lahko odpeljali v šotore.

V Rigonce prihaja 5 do 6 vlakov dnevno (z vsakim vlakom se v kraj Ključ Brdovečki na hrvaški stran pripelje skupina okoli 1300-1500 ljudi). Begunci na odhod v Dobovo čakajo nekje do 3 ure, v roku pol ure jih zamenjajo novi, zjutraj pa so čakali čez 5 ur, saj so centri okoli Rigonc prenatrpani. Poleg enega člana UNHCR, ki izvaja monitoring in pritiska na civilno zaščito, da naj vendarle omogočijo pošiljanje naročenih materialov, ter nekaj ljudi iz Filantropije, so prisotni samo samoorganizirani prostovoljci. Rigonce so res mučna in neumna vmesna postaja, v kolikor začne padati dež pa bodo razmere hitro postale neobvladljive. To sicer velja za vse tri centre – kljub pol manjšemu številu ljudi je bila včeraj situacija v vseh zelo slaba.

Sicer prostovoljci iz Rigonc še vedno vzdržujejo komunikacijo s kolegi na hrvaški strani in na takšen način je ekipa vedno pripravljena na prihod novih skupin. Nedavno se je situacija na hrvaški strani spremenila, saj policija prostovoljcem trenutno ne dopušča, da bi beguncem razdeljevali obleke in hrano, zato so hrvaški in mednarodni prostovoljci pripeljali del stvari v Rigonce.

+++++ ‪#‎Brezice‬ +++++

Center je precej bolj prazen kot dan prej, a so se nekateri begunci včeraj zvečer pritoževali, da so tam že od 7h zjutraj. Razmere so zelo slabe, ljudi zebe, zaradi dima od goreče plastike pa je zadušljivo. Veliko tenzij je med Sirci in Afganistanci, tudi precej pretepov. Policija nam je dovolila posredovati, dajati informacije in nekaj materiala, nismo pa mogli za ograjo.

+++++ ‪#‎Dobova‬ +++++

Okoli 1h ponoči je bilo tudi tukaj precej bolj prazno kot prejšnji dan, stanje umirjeno. Zunaj še vedno spi nekaj skupin. Pri razvrščanju ljudi pri registraciji je policija zelo živčna, dere se na ljudi, sicer pa ni večjih napetosti pred odhodom na vlak.

+++++ ‪#‎GornjaRadgona‬ +++++

Iz namestitvenega centra Gornja Radgona so v Avstrijo včeraj prepeljali preko 1400 beguncev. Med 18. in 21. uro je prispelo še 10 avtobusov z novimi ljudmi, pričakuje se jih še več. Prostovoljci in ostali zaposleni postajajo nervozni, ker se menda Avstrija odloča o tem ali se bo v prihodnje begunce na tem prehodu sploh še sprejemalo.

‪#‎RefugeeSlo‬ ‪#‎RefugeesWelcome‬ ‪#‎OpenBorders‬

———————————– ENGLISH —————————————

Reports from the field / 27.10.

+++++ #Rigonce +++++

Also here the conditions are somewhat better, there are more volunteers and materials. UNHCR has provided blankets, a German crew provided clothes and the No Borders kitchen is working great. Cops and the army have improved their relation to volunteers, they are establishing distribution for giving out food and tea so things are more systematic now. The situation and the access to people depend on the head of cops at the field; the night shift does not make problems and volunteers can move among people without any greater problems.

We were not disturbed when we were working with refugees. Refugees mostly lack information on where they are, when and where they will leave. The condition in the camp is far from ideal – humidity and cold are exhausting people, the meadow has become a muddy dump, smoke from burned plastic is also bad. There is no medical aid, we were unable even to arrange that an ambulance picks up a male person who had a broken leg. He was left to lean on the fence for 2 hours. We were allowed to take some mothers with sick children to the tents.

5-6 buses arrive to Rigonce on a daily basis (with each train 1300-1500 people are brought to Ključ Brdovečki on the Croatian side). Refugees taken to Dobova wait cca. 3 hours, in 30 minutes they are replaced by new people. In the morning, they waited more than 5 hours, because the centres around Rigonce are packed. Besides some people from Slovenska filantropija and one member of UNHCR, who is monitoring the conditions and putting pressure on civil defense so that they enable sending of ordered materials, there are only self-organized volunteers there. Rigonce are a painful, stupid intermediate stations. In case there is rain, the conditions will quickly become unmanageable. This goes for all three centres – even though there was ½ less people, the conditions in all three places were very bad.

Volunteers in Rigonce are still maintaining communication with comrades from the Croatian side and in this way we are always prepared for arrival of new people. Recently, the situation on the Croatian side has changed, because cops didnt’ allow volunteers to distribute clothes and food among refugees. Therefore, Croatian and international volunteers delivered some things to Rigonce.

+++++ #Brezice +++++

The center is somewhat better than the day before. The refugees complained in the evening that they have been there since 7 in the morning. Conditions are very bad, people are cold, the atmosphere is stifling due to the smoke from burning plastic. There is a lot of tension between Syrians and Afghani people, also fights. Cops allowed us to intervene, give information and some materials, but we were not allowed to go behind the fence.

+++++ #Dobova +++++

Around 1 in the morning, it was a lot more empty than the day before, the situation was calm. Outside there are still some groups sleeping. When they are sorting people at registration, cops are very nervous, yelling at people, but there are no bigger tensions before going on the train.

+++++ #GornjaRadgona +++++

From the refugee centre in Gornja Radgona, more than 1400 refugees were taken to Austria. Between 18.00 and 21.00 10 more buses arrived, more are expected. Volunteers and others are becoming nervous, because apparenlty the government of Austria is still deciding whether refugees will be accepted at this border crossing.

#RefugeeSlo #RefugeesWelcome #OpenBorders

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: