Poročila ekip s terena/Report of groups from terrain, 03.11.2015 #RefugeeSlo

– english below –

+++++ ‪#‎Sentilj‬ +++++

Še vedno prihaja do situacij, ko so ljudje ujeti na medmejnem območju, kjer množice po več kot 1000 ljudi čakajo, da jih avstrijska stran spusti naprej. V Avstrijo se jih spušča res počasi, nekaj deset na enkrat. Nazaj v slovensko taborišče ne smejo. Na medmejnem območju ni ničesar – ne humanitarnih organizacij ne zdravnikov. Samoorganizirani prostovoljci so ljudem kupovali cigarete, pice in bureke iz bližnjih trgovin. Nekaj prostovoljcev iz manjših avstrijskih organizacij je delilo sendviče in vodo, hoteli so tudi kuhat, a jim tega policija ni dovolila. Ljudje, ki čakajo na mrazu nimajo nikakršnih informacij.

Prostovoljcev je v taborišču dovolj, bolj so potrebni ob ograji na nikogaršnji zemlji, predvsem za informiranje ljudi, ki jih med drugim zanima, kako dolgo bodo v Avstriji, ali so prevozi organizirani in če so zastonj, kupili bi radi SIM kartice, kaj jih čaka v naslednjem taborišču ipd.

+++++ ‪#‎Dobova‬ +++++

Spodaj še poročilo prostovoljke, ki je prek Karitasa pomagala na železniški postaji v Dobovi:

»Okoli 23ih prispejo, začnejo jih popisovati. Vse poteka mirno. Pri deljenju hrane so strogi, mleko pripada le družinam z otroci. (Kasneje moramo umakniti tudi jabolka, saj je 1 že v v naprej pripravljenem paketu in ne dovolijo, da bi kdo vzel 2.)

Mlajši fant prosi za mleko (prijazno, saj je bilo razstavljeno na mizi), policaj z njim postopa zelo grobo (ga porine v vrata vlaka in udari, vpije nanj). Po tem nihče več ne prosi za mleko razen mladenka, ki ji je slabo in že več dni bruha. Dva fanta prosita za deke, ki jima jih ne dajo, saj bi si jih morala sama vzeti (čeprav gospa omeni, da jim tega nihče ni povedal).

Vse ostalo poteka brez problemov, ljudi razvrstimo v vagone. Malteški vitezi jim delijo čaj, mi jim naskrivaj damo še kakšne čokoladice, cigarete. Vse smeti dajo v vrečke in nam jih podajo čez okna.

Okoli dveh zjutraj vlak odpelje, do konca pospravimo, in čakamo na naslednji prihod (napovedan ob osmih).

Med policisti potekajo žolčne debate, eden izmed njih pravi, da bi jih bilo treba vse pobiti, in naj mu jih pošljejo domov, kjer se jih bo sam lotil z mačetami.

Vsesplošno neprijetno vzdušje, posmehljiv odnos do beguncev.«

‪#‎slotaborisce‬ ‪#‎RefugeeSlo‬ ‪#‎RefuggesWelcome‬ ‪#‎OpenBorders‬

——————————– english ——————————–

+++++ #Sentilj +++++

There are still situations when people are stuck in the no man’s land, where crowds of people (more than a thousand people) wait for the Austrian side to let them through. They are being let very slowly into Austria, a coule of dozen at once. They are not allowed to go back to the Slovenian camp. In the no man’s land there is nothing – no humanitarian organizations nor doctors. Self-organized volunteers were buying people cigarettes, pizza and burek from nearby stores. Some volunteers from smaller Austrian organizations are distributing sandwiches and water, they also wanted to cook meals, but police did not allow it. People who have been waiting in the cold have are left without information.

There are enough volunteers in the camp, they are needed more at the fence on the no man’s land, especially to inform people, who are interested, for example, how long they will be in Austria, if transport is organized and if it is free, what awaits them in the next camp, they want to buy SIM cards, etc.

+++++ #Dobova +++++

Below is a report from a person who volunteered through Caritas at the trainstation in Dobova:

»People arrive at 23.00, then they are registered. The procedure is calm. Distribution of food is very strict, milk is given only to families with children. (Later, we had to put away the apples, because one apple is already in the prepared food package and they do not allow people to have two apples.)

A younger boy male asked kindly for milk, which was there, and the cop treated him very harshly (he pushed him into the doors of the train, hit him and yelled at him). After that no one else asked for milk, except a young woman who felt sick and had been vomiting for some days. Two boys were asking for blankets and they won’t give them blankets, because they are supposed to take them themselves (even though the lady remarked no one had told migrants about this).

Everything else works without problems. People are put into wagons, tea is being distributed, secretly we give them some chocolates and cigarettes. They put all the thrash into bags and hand it over to us through the windows.

Around two in the morning the train departs, we clean up what is left and wait for the next arrival, which is scheduled at eight.

Cops are having hateful discussions, one of them said refugees should be killed and that they should send people to his house, where he will take care of them with machete.

Overall, a distressing environment, scornful attitude to refugees.

#slotaborisce #RefugeeSlo #RefuggesWelcome #OpenBorders

Protirasistična fronta brez meja
Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: