Archive for ‘elite’

februar 2, 2013

Odprti prostor Slovenije v primežu samooklicanih elit

ops_in_SAMOOKLICANE-ELITE

8. februarja bo tim. 3. vseslovenska ljudska vstaja. To bo dan, ko lahko protestniki in protestnice naredijo velik korak naprej. K demontaži režima korupcije, sistema razlaščanja in privatizacije in povrnitvi ljudskega nadzora nad skupnim bogastvom. Lahko je tudi dan zatona vstaj in prevlade dvorne politike, v kateri bodo samozvane moralne avtoritete in stranke predstavljale protestniška stremljenja in z njimi delale kupčije.

Oligarhije skušajo s pomočjo policije in medijev instrumentalizirati proteste za ohranitev lastnih privilegijev. Policija proteste kriminalizira. Ne pozabimo, da je policija v Ljubljani zaigrala spopad s plačanci z namenom diskreditacije in demonizacije vsake konfliktnosti protestnikov in protestnic ter vsake konfrontacije z režimom in sistemom. Policija obenem množično kaznuje udeležence protestov. V Mariboru se na sodišču odvija politični proces proti protestnikom. V Ljubljani in Mariboru policija razdeljuje plačilne naloge in celo kazenske ovadbe. Namen množičnega in neselektivnega kaznovanja je protestnike in protestnice pregnati iz ulic.

Mediji desne oligarhije demonizirajo proteste in jih skušajo prikazati kot organizirano zaroto levice. Mediji, ki so bližnji slednjim, proteste podpirajo, vendar pod pogojem, da niso konfliktni in da se pretvorijo v dvorno strankarsko in volilno politiko. Policija protestnike in protestnice kaznuje, mediji pa usmerjajo ljudi iz ulic v palače in v parlament. Ne kot protestnike, ampak kot naivne državljane, ki bodo še enkrat nasedli floskuli, da bodo volitve prinesle spremembe. Cilj vseh, policije, medijev in njihovih gospodarjev je jasen. Peljati protestnike in protestnice žejne čez vodo.

Protesti spadajo na ulice in trge in le na ulicah in trgih lahko kaj dosežejo. V konfrontaciji z režimom korupcije in sistema razlaščanja in privatizacije se namreč ljudstvo samoorganizira in gradi svojo moč in sposobnost množičnega izvajanja ljudske oblasti. Na ulici je doprinos vsakega protestnika in vsake protestnice pomemben in enakovreden. Zato je za dosego protestniških ciljev ključno, da protestniki preplavijo ulice in trge in se brezkompromisno in nedialoško soočijo s tistimi, ki so jim ukradli prihodnost.

Ponovno smo priča, ko povzpetniki, parveniji, skupaj z oblastniki in mediji, skušajo zatreti komaj začete procese ODPIRANJA PROSTOROV SLOVENIJE, ki je predpogoj in prostor za vzpostavljanje temeljnih družbenih sprememb.

Z zadnjim dogodkom v Cankarjevem domu se je Društvo slovenskih pisateljev ponovno, tako kot v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja, samoinštaliralo na čelo protestov in ponovno ogrozilo spontano, od spodaj vzpostavljajočo se civilno družbo, ki ne bo nasedla nobeni stari ali novi samooklicani družbeni eliti, ki bi instrumentalizirala nezadovoljstvo protestnikov in protestnic. Protestnikov in protestnic ne more in nima legitimnosti nihče predstavljati. Vsak predstavlja sebe in le v sodelovanju z ostalimi posamezniki tvori ODPRTI PROSTOR SLOVENIJE, in le znotraj njega lahko pride do artikulacije problemov in zahtev protestnikov in protestnic ter ustvarjanja alternativnih praks vsakdanjega življenja. Protestniki in protestnice bodo vzpostavljali ta ODPRTI PROSTOR SLOVENIJE po principu skupščin z uporabo bazičnih načinov pogovarjanja na horizontalnem nivoju, brez vodij, brez „režiserjev in scenaristov”, ideologov.

V kolikor se to ne bo zgodilo, se bo ponovilo zamrtje civilne družbe iz konca osemdesetih oziroma začetka devetdesetih let, ko je le ta bila pregnana oziroma zdesetkana, še posebej tisti del, ki ni tulil v isti rog nacionalnega samoljublja.

Če že je danes kakšna avantgarda, je to Avantgarda ljudi in ne elit.

Kontaktna oddaja, v kateri bomo orisali koncept Odprtega prostora in delovanja samooklicanih elit, bo v nedeljo, 03.02.2013 ob 21. uri na livestream kanalu Prisotnost šteje, http://www.livestream.com/prisotnoststeje. Vabljeni!

Prisotnostšteje-15o-OccupyLjubljana

Advertisements